Historisk blikk

Ordet kiropraktikk kommer fra gresk og betyr å «utføre med hendene»

Kiropraktisk behandling har vært kjent i flere tusen år. På malerier fra oldtidens Hellas og gamle Egypt kan en se at man kjente til kiropraktikk .l Østen ble det også brukt kiropraktiske teknikker. Kiropraktikk i moderne tid ble grunnlagt i USA i 1895 av D.D.Palmer.

«A multitude of diseases known by other names are due to an impairment to the whole or part of the nervous system». Han utviklet et system som siden er blitt videreutviklet til å bli den 3. største primære behandlingsform i den vestlige verden etter leger og tannleger.

Den første kiropraktor kom til Norge i 1922

Norsk Kiropraktorforening ble grunnlagt i 1935. I 1988 ble kiropraktorene autorisert og yrkestittelen beskyttet.

Kiropraktorutdannelsen er pr. i dag en 5-årig akademisk universitetsutdannelse og fører frem til en kandidatgrad

Deretter er det 1 års obligatorisk turnustjeneste før han eller hun kan få autorisasjon fra departementet. De fleste kiropraktorer blir utdannet fra Syddansk Universitet i Odense, England, USA eller Australia. Det er pr. i dag ingen kiropraktorutdannelse i Norge.

© Kiropraktor Siri Solberg
Utvilket av: